MARKA: BİNDER DERNEĞİ
SEKTÖR: SİVİL TOPLUM
KONU: KUTLU DOĞUM PROGRAMI LOGOTYPE TASARIMI
ESER: ES-SADIK (S.A.V.)
MARKA: BİNDER DERNEĞİ
SEKTÖR: SİVİL TOPLUM
KONU: KUTLU DOĞUM PROGRAMI LOGOTYPE TASARIMI
ESER: EL-MÜBELLİĞ (S.A.V.)
MARKA: BİNDER DERNEĞİ
SEKTÖR: SİVİL TOPLUM
KONU: KUTLU DOĞUM PROGRAMI LOGOTYPE TASARIMI
ESER: EL-MÜSTAKİM (S.A.V.)